Lifestyle

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej po unieważnieniu kredytu frankowego?

• Zakładki: 36


Unieważnienie kredytu frankowego dla wielu kredytobiorców jest najważniejszym krokiem ku odzyskaniu finansowej równowagi. Po uzyskaniu korzystnego wyroku sądowego, który unieważnia umowę kredytową, pojawia się jednak kolejne ważne pytanie: jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Co to jest księga wieczysta i hipoteka?

Księga wieczysta to rejestr publiczny, który zawiera informacje o nieruchomościach i ich właścicielach. Hipoteka, z kolei, to zabezpieczenie kredytu przyznawanego na zakup nieruchomości. Bank, który udzielił kredytu, wpisuje hipotekę do księgi wieczystej jako swoje prawo do zabezpieczenia spłaty długu.

Unieważnienie kredytu frankowego a hipoteka

Unieważnienie kredytu frankowego jest procesem, w którym sąd orzeka, że umowa kredytowa jest nieważna z powodu naruszeń prawa lub niedozwolonych postanowień. W przypadku unieważnienia kredytu frankowego, hipoteka nadal pozostaje w księdze wieczystej, ale nie ma już podstawy prawnej do jej egzekucji. Oznacza to, że bank nie ma prawa do zabezpieczenia na nieruchomości i nie może egzekwować długu z tytułu hipoteki.

Jak wykreślić hipotekę z księgi wieczystej?

Proces wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej po unieważnieniu kredytu frankowego jest formalnością wymagającą odpowiednich kroków prawnych. Oto, jak to zrobić:

  •  uzyskaj odpis z księgi wieczystej: zgłoś się do sądu rejonowego (wydziału ksiąg wieczystych) i uzyskaj odpis z księgi wieczystej, na którym widnieje hipoteka
  • przygotuj wniosek o wystawienie listu mazalnego: list mazalny wystawia bank, który po spłaceniu kredytu hipotecznego, a w tym przypadku po unieważnieniu kredytu frankowego oświadcza, że zobowiązanie zostało rozliczone w całości i wyraża zgodę na usunięcie zabezpieczenia w księdze wieczystej
  • przygotuj odpowiedni wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej: wspólnie z prawnikiem przygotuj wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Wniosek ten powinien zawierać uzasadnienie, które odnosi się do wyroku sądowego unieważniającego umowę kredytową
  • złożenie wniosku: złóż wniosek w sądzie rejonowym właściwym dla nieruchomości, na której zabezpieczona była hipoteka. Wniosek ten będzie musiał być poparty odpowiednimi dokumentami i dowodami, takimi jak wyrok sądowy unieważniający umowę
  • oczekiwanie na decyzję sądu: po złożeniu wniosku, sąd rozpatrzy go i wyda odpowiednią decyzję. Jeśli wszystkie dokumenty są w porządku i wyrok unieważniający kredyt jest ważny, to hipoteka zostanie wykreślona z księgi wieczystej

Niestety dość często zdarza się, banki nie wystawiają listu mazalnego. W związku z takim procederem ułatwiono kredytobiorcom, którzy uzyskali prawomocny wyrok unieważniający umowę kredytowę, procedurę wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej. Wystarczy do sądu przedłożyć prawomocny wyrok bez listu mazalnego – musi on zawierać postanowienie o unieważnieniu umowy kredytowej w sentencji wyroku, a nie w jego uzasadnieniu. Kredyty frankowe Zielona Góra po unieważnieniu i rozliczeniu z bankiem, a następnie wykreśleniu hipoteki z księgi wieczystej, przestają być obciążeniem –  były już kredytobiorca odzyskuje pełną niezależność finansową w zakresie nieruchomości, na której wcześniej ciążyła hipoteka.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
93 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *